Spojrzenie w przyszłość – aktywność osób 50+ grupa I - Bułgaria

Za nami ostatnie szkolenie w tym roku, które odbyło się do Sofii w Bułgarii. Uczestnicy mogli poznać kolejny model nauczania osób 50 + oraz porównać go ze sposobami nauczania znanymi już z innych krajów, do których odbyły się mobilności. Szybkie starzenie się społeczeństwa bułgarskiego wymusza na ich mieszkańcach ciągły własny rozwój i uczenie się przez całe życie. Mieszkańcy Bułgarii ze względu na małą pomoc rządu skazani są na inwestowanie w siebie z własnych funduszy, które mają bardzo małe. Podczas szkolenia przedstawione zostały narzędzia kształcenia wspierające rozwój, poruszone zostały tematy dotyczące bariery pokoleniowej i psychologiczne aspekty pracy z ludźmi w podeszłym wieku. W ramach części praktycznej szkolenia uczestnicy projektu zostali zaproszeni na wizytę do Pana Gancho Popova założyciela Uniwersytetu III Wieku w Sofii, który działa na rzecz osób 50+.
Pan Popov przedstawił problemy z którymi boryka się uniwersytet m.in. finansowanie, miejsca organizacji zajęć, czy mała pomoc rządu. Mimo to uniwersytet cieszy się zainteresowaniem i posiada prawie 300 członków. Uniwersytet  organizuje cyklicznie konferencje po których odbywają się spotkania, na których każdy może zaprezentować czego nauczył się i doświadczył w ostatnim czasie. Jak w każdym kraju największą popularnością wśród ludzi starszych cieszą się zajęcia komputerowe dzięki, którym uczą się korzystania z nowych technologii. Wzorem dla bułgarskiego Uniwersytet III Wieku są polskie uniwersytety dla seniorów.

Mobilność odbyła się w okresie od 15.10.2018 r. do 19.10.2018 r. w ramach projektu „Spojrzenie w przyszłość – aktywność  osób 50+” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Na wiosnę czekają nas jeszcze dwie mobilności po których uczestnicy wyjazdów rozpoczną opracowywanie rezultatów projektu:

  • Model aktywizujący osoby 50+ z uwzględnieniem mentalności, warunków społeczno – politycznych oraz barier edukacyjnych występujących w konkretnym otoczeniu społeczno – gospodarczym
  • Kompendium wiedzy na temat aktywizacji osób 50+

 

Powyższe rezultaty projektu udostępniane będą wszystkim odbiorcom nieodpłatnie i zamieszczone zostaną w wersji elektronicznej do pobrania m.in. na stronie internetowej erasmus3.kswp.org.pl (w zakładce „Rezultaty Projektu”).

 

Prev Next