Spotkanie kulturowe dla uczestników projektu

Ruszył I etap realizacji projektu pn. „Spojrzenie w przyszłość – aktywność osób 50+", w ramach którego uczestnicy zakwalifikowani do odbycia mobilności edukacyjnych wzięli udział w szkoleniu z zakresu historii, obyczajów i kultury panującej w Portugalii, Bułgarii oraz na Malcie. Szkolenie odbyło się 14.08.2018 r. w siedzibie KSWP i prowadzone było  w formie warsztatów przepełnionych dyskusjami, wymianą doświadczeń oraz degustacją przygotowanych specjalnie na tę okoliczność potraw charakterystycznych dla trzech państw, do których niebawem zrealizowane zostaną wyjazdy.

Szkolenie kulturowe to pierwsze z dwóch zaplanowanych w ramach projektu działań mających na celu przygotowanie uczestników projektu do wyjazdów edukacyjnych. Drugą formą są indywidualne konsultacje z języka angielskiego, które realizowane będą sukcesywnie przed każdym z wyjazdów. 

Projekt pn. „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodnej edukacji dorosłych” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.

 
 
 
 
Prev Next