Spojrzenie w przyszłość – aktywność osób 50+ grupa II - Portugalia

Za nami kolejne szkolenie w Lizbonie, które odbyło się w dniach 10.09.2018 do 15.09.2018 r. w ramach projektu „Spojrzenie w przyszłość – aktywność  osób 50+” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Tym razem grupa II poruszyła tematy dotyczące bariery pokoleniowej i psychologiczne aspekty pracy z ludźmi w podeszłym wieku, które mają wpływ na ich aktywizację zawodową oraz zainteresowania.  Podczas szkolenia omówione zostały nowe technologie stosowane przy pracy z osobami starszymi, pogłębiona została wiedza na temat uwarunkowań ekonomicznych i prawnych mających wpływ na kształcenie osób dorosłych. W ramach części praktycznej szkolenia uczestnicy projektu odbyli wizytę w Academia Senior Das Avenidas Novas, która tworzy nowe projekty dla seniorów. Głównymi celem Uniwersytetu jest promowanie aktywnego starzenia się oraz tworzenie i regularne stymulowanie działalności społecznej, kulturowej, edukacyjnej dla osób w wieku powyżej 50 lat. 

Wkrótce w ramach projektu odbędą się kolejne mobilność, po których uczestnicy wyjazdów rozpoczną opracowywanie rezultatów projektu:

  • Model aktywizujący osoby 50+ z uwzględnieniem mentalności, warunków społeczno – politycznych oraz barier edukacyjnych występujących w konkretnym otoczeniu społeczno – gospodarczym
  • Kompendium wiedzy na temat aktywizacji osób 50+

 

Powyższe rezultaty projektu udostępniane będą wszystkim odbiorcom nieodpłatnie i zamieszczone zostaną w wersji elektronicznej do pobrania m.in. na stronie internetowej erasmus3.kswp.org.pl (w zakładce „Rezultaty Projektu”).

 

 

Prev Next