Za nami ostatnia mobilność w Bułgarii

Za nami ostatnia mobilność w Bułgarii na której uczestnicy wyjazdu podnieśli kompetencje z zakresu procesów kształcenia dedykowanych osobom 50+, stosowania skutecznych form wsparcia i efektywnych technik nauczania w Bułgarii. Podczas szkolenia omówione zostały metody zarządzania oraz przedstawione narzędzia kształcenia wspierające rozwój i innowacyjność. Zostały poruszone zagadnienia walki z bezrobociem oraz przedstawiona obecna sytuacja w Bułgarii. W ramach części praktycznej szkolenia uczestnicy projektu zostali zaproszeni na wizytę
do instytucji „Znanie”, która  kształci osoby 50+ w dziedzinie ICT. Głównym zadaniem szkoleń jest nauczenie w/w osób korzystania z komputera, poruszania się po Internecie czy umiejętności komunikacji przez nowoczesne media społecznościowe.  

Mobilność odbyła się w okresie od 27.05.2018 r. do 31.05.2018 r. w ramach projektu „Spojrzenie w przyszłość – aktywność  osób 50+” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

 

 

 

 

 

 

Prev Next